Dành cho Giáo viên

Username:

 
Password:  
 
Những bài hát về thầy cô

 
CƠ CẤU NHÂN SỰ

CB-GV-NV năm học 2019-2020

  

STT

Họ và Tên

Tổ

Ghi chú

1.       

Lê Anh Đồng

Hiệu trưởng

BTCB

2.       

Nguyễn Thị Hoa

Phó hiệu trưởng

PBTCB

3.       

Trần Thị Kim Anh

TT tổ Văn phòng

ĐV

4.       

Trần Bin Rôn

Văn thư

 

5.       

Ngô Thị Huyền Trang

Thư viện

ĐV

6.       

Lê Thị Tuyết Nhung

Y tế

 

7.       

Đỗ Trọng Phi

Bảo vệ

 

8.       

Nguyễn Thị Minh Phương

Bảo vệ

 

9.       

Nguyễn Thị Hồng Thúy

TT Toán – Lý - Tin

ĐV

10.   

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Toán – Lý - Tin

ĐV

11.   

Nguyễn Văn Thiện Nhơn

Toán – Lý - Tin

ĐV

12.   

Phan Thị Lệ Thủy

Toán – Lý - Tin

ĐV

13.   

Nguyễn Thị Nhung

Toán – Lý - Tin

ĐV

14.   

Trần Hồng Hạnh

Toán – Lý - Tin

 

15.   

Ngô Thị Khánh

Toán – Lý - Tin

ĐV

16.   

Võ Văn Cường

Toán – Lý - Tin

ĐV

17.   

Lê Thị Bích Ngọc

Toán – Lý - Tin

 

18.   

Huỳnh Thị Kim Hương

TT Ngữ văn - GDCD

ĐV

19.   

Võ Thị Thu

Ngữ văn - GDCD

 

20.   

Lưu Thị Dung

Ngữ văn - GDCD

 

21.   

Nguyễn Đỗ Vân Anh

Ngữ văn - GDCD

ĐV

22.   

Phạm Trọng Đạt

Ngữ văn - GDCD

 

23.   

Nguyễn Thị Lê Nga

TT tổ Hóa - Sinh

ĐV

24.   

Đoàn Thị Kim Ngân

Hóa - Sinh

 

25.   

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Hóa - Sinh

 

26.   

Huỳnh Bảo Ngọc

Hóa - Sinh

 

27.   

Lê Thị Diệu Hiền

GV -PBM

ĐV

28.   

Nguyễn Bá Hưng

TT Tổ Năng khiếu

ĐV

29.   

Phan Xuân Phúc

Năng khiếu

 

30.   

Trần Phạm Diệu Hiền

Năng khiếu

 

31.   

Mai Thị Trinh

Năng khiếu

 

32.   

Đặng Thị Thanh Vân

Năng khiếu

ĐV

33.   

Nguyễn Viết Hải

TPT

ĐV

34.   

Phạm Ngọc Đức

TT Tổ Sử - Địa

UVCU, PCTCĐ

35.   

Lê Thị Thanh Hòa

Sử - Địa

ĐV

36.   

Phạm Thị Xuyến

Sử - Địa

ĐV

37.   

Nguyễn Thị Hường

Sử - Địa

ĐV

38.   

Đào Lan Quỳnh

TT Tổ Tiếng Anh

ĐV

39.   

Võ Thị Thúy Tài

Tiếng Anh

 

40.   

Lê Thị Kiều Linh

Tiếng Anh

 

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                             Lê Anh Đồng  

 

Tin mới nhất

Trang sau  

 
       
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CAO THẮNG

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 59 Mai Hắc Đế, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3946100; Fax: (84) 0511.3831212
Ban biên tập: leanhdongpnt@gmail.com ; Website: www.thcs-caothang-danang.edu.vn
 
Truy cập: 98833