Dành cho Giáo viên

Username:

 
Password:  
 
Những bài hát về thầy cô

 
CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

Kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện cuộc vận động ' Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo'

         Căn cứ Nghị quyết số 442/NQ-CĐN ngày 01/11/2007 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;

         Căn cứ kế hoạch liên tịch số 285/KH-BGDĐT-CĐN ban hành ngày 05/5/2009 của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức và đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;
         Ban chỉ đạo cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của trường THCS Cao Thắng đề ra kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện cuộc vận động với các nội dung sau:
         I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
         - Giúp cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và đoàn viên, CNVC-LĐ trong nhà trường nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa về “Tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của mỗi thầy, cô giáo trong hoạt động giáo dục - đào tạo. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
- Khuyến khích các nhà giáo rèn luyện, phấn đấu phát huy vai trò của mình trong hoạt động dạy học, giáo dục; đồng thời giúp nhà trường đẩy mạnh công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ. 
        - Phát động, tổ chức thành phong trào hành động; để mỗi GV, đoàn viên Công đoàn thực sự là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong công cuộc đổi mới, hiện đại hoá nhà trường mà ở đó việc học tập bồi dưỡng nâng cao phẩm chất năng lực và phong trào tự học, tự rèn ở mỗi thầy giáo cô giáo trong trường học là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.
        II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
            Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, tinh thần tự học và tính sáng tạo của mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý theo các định hướng sau:
            a. Về đạo đức nhà giáo
            - Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm thực thi pháp luật và tinh thần phục vụ nhân dân trong các hoạt động giáo dục, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong giáo dục.
            - Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, mô phạm với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp, thương yêu học sinh, học viên.
            - Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh, ngăn chặn nhà giáo vi phạm pháp luật và những quy định nghề nghiệp.
             b. Về tự học của nhà giáo
            - Không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ và tin học để phục vụ công tác và hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và chuẩn cán bộ quản lý giáo dục với nhiệm vụ được giao theo quy định của Bộ.
            - Khắc phục khó khăn, có kế hoạch tự học và ý chí vươn lên rèn luyện kỷ năng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu để chiếm lĩnh tri thức khoa học, công nghệ và nghệ thuật sư phạm.
            - Việc tự học của nhà giáo và và cán bộ quản lý giáo dục, vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình vừa là để nêu gương cho người học.
             c. Về tính sáng tạo của nhà giáo
            - Sáng tạo của nhà giáo là sự đổi mới, tạo ra cái mới trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.
            - Sáng tạo trong vận dụng tri thức và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
            - Tích cực nghiên cứu tự làm thêm đồ dùng dạy học mới hoặc cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy, của lớp học và người học.
            - Đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm. Quan tâm phát hiện và biết bồi dưỡng những người học có năng khiếu, học giỏi, đồng thời biết phụ đạo những người học yếu kém.
            - Đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý nhà trường, quản lý học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục – đào tạo.
           III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            - Công đoàn cơ sở báo cáo với Cấp ủy, Chi bộ; phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức triển khai kế hoạch này nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành giáo dục lần cuối (15/10/1968 – 15/10/2014).
            - Công đoàn cơ sở tổ chức thảo luận các biện pháp để chỉ đạo, phối hợp với chính quyền đơn vị vận dụng và cụ thể hoá các nội dung tuyên truyền phù hợp với đội ngũ và hoàn cảnh thực tế của trường mình để thực hiện đạt hiệu quả cao. Đồng thời có nhiều hình thức quảng bá để nhắc nhở nhà giáo và cán bộ quản lý luôn có ý thức thực hiện tốt những nội dung của kế hoạch này.
- Thực hiện kế hoạch này phải gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của Ngành, với việc thực hiện nhiệm vụ năm học và trở thành ý thức rèn luyện tự giác của mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý. Tổ chức cho mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý tự liên hệ, tự phê bình, kiểm điểm cá nhân các nội dung “đạo đức, tự học và sáng tạo” trước tổ chuyên môn và được mọi người trong đơn vị góp ý vào dịp bình bầu, tổng kết năm học, để mọi người phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm.
       - Nêu gương “người tốt việc tốt” về đạo đức, về tự học và sáng tạo của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Kiên quyết xử lý nghiêm khắc các sai phạm theo đúng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước./. 
Hiệu trưởng - Lê Anh Đồng

 

Tin mới nhất

Trang sau  

 
       
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CAO THẮNG

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 59 Mai Hắc Đế, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3946100; Fax: (84) 0511.3831212
Ban biên tập: leanhdongpnt@gmail.com ; Website: www.thcs-caothang-danang.edu.vn
 
Truy cập: 98819