Dành cho Giáo viên

Username:

 
Password:  
 
Những bài hát về thầy cô

 
CƠ CẤU NHÂN SỰ

Biên niên lịch sử trường THCS Cao Thắng 1975-1985

 Thông tin nhân sự Trường THCS Cao Thắng qua các thời kỳ. Download:

1975-1976  

1976-1977

 1977-1978

 1978-1979

 1979-1980  

1980-1981

 1981-1982

 1982-1983

 1983-1984

 1984-1985

 

Tin mới nhất

Trang sau  

 
       
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CAO THẮNG

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 59 Mai Hắc Đế, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3946100; Fax: (84) 0511.3831212
Ban biên tập: leanhdongpnt@gmail.com ; Website: www.thcs-caothang-danang.edu.vn
 
Truy cập: 2485817