Dành cho Giáo viên

Username:

 
Password:  
 
Những bài hát về thầy cô

 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kế hoạch hoạt động CNTT năm học 2014-2015

Căn cứ kế hoạch số 750/KH-PGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn Trà, về hoạt động công nghệ thông tin năm học 2014-2015;
Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trường THCS Cao Thắng;
        Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của Ngành về phát triển CNTT trong giáo dục và đào tạo; ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học và quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục. Trường THCS Cao Thắng xây dựng  kế hoạch hoạt động CNTT với nội dung chính như sau:
1. Nhiệm vụ trọng tâm
        1.1. Quán triệt tinh thần công tác ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT là công tác thường xuyên và lâu dài của ngành giáo dục, tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong các năm qua. 
        1.2. Tiếp tục tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT trong giáo dục và đào tạo đến Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên và học sinh toàn trường.
1.3. Tiếp tục củng cố xây dựng CNTT theo hướng trang thiết bị hiện đại, khai thác sử dụng, nâng cấp, bảo dưỡng, phục vụ giảng dạy, thực hành hiệu quả.
        1.4. Kiểm tra nguồn lực công nghệ thông tin, báo cáo tình hình công nghệ thông tin thực tế của trường về phòng Giáo dục và Đào tạo, tiếp tục bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên nhà trường về ứng dụng các phần mềm đa phương tiện; khuyến khích tạo những Website/blog cá nhân để liên kết cá nhân với cộng đồng.
        1.5. Thành lập ban chỉ đạo CNTT năm học 2014-2015: Hiệu trưởng trưởng ban; các Phó hiệu trưởng phó ban; Giáo viên tin học thành viên…ngay từ đầu năm học. Thành lập tổ quản lý  phòng công nghệ thông tin và phòng trình giảng để sử dụng hiệu quả.
1.6. Phân công giáo viên giảng dạy môn Tin học ở khối lớp 6, 7, 8, 9 tiến hành dạy tin học tiếp theo đối với các lớp đã học Tin học. Áp dụng ngày 18/08/2014.
1.7. Thành lập đội tuyển học sinh giỏi Tin học của trường, phân công giáo viên tiến hành bồi dưỡng môn Tin học áp dụng từ ngày 18/08/2014.  
1.8. Thống kê, kiểm tra lại toàn bộ số máy tính nhà trường hiện có, nhất là phòng thực hành công nghệ thông tin, tiến hành nâng cấp tốc độ máy tính và dung lượng còn thấp để phù hợp ứng dụng các phần mềm dạy học. Kết nối Internet băng thông rộng tốc độ cao tất cả máy tính hiện đang sử dụng.
1.9. Hợp đồng sửa chữa, bảo trì hàng tháng, kiểm tra lại hệ thống mạng Internet tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên và học sinh thực hành và trao đổi thông tin qua hòm thư điện tử Gmail.
1.10. Xây dựng kế hoạch phân công cho các tổ chuyên môn thực hiện các tiết dạy bằng bài giảng điện tử, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các tiết dạy CNTT của các tổ chuyên môn, đưa tiêu chí ứng dụng CNTT vào đánh giá thi đua.
1.11. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm tiện ích: Quản lý cán bộ; Quản lý điểm; Xếp thời khoá biểu; Kế toán; Xét tốt nghiệp; Phổ cập giáo dục, Violet, quản lý thư viện, Quản lý công văn, phần mềm dạy học đa phương tiện, phần mềm quản lý trường học E.VMic….
1.12.Tổ chức hội nghị, hội thi giáo án điện tử, giáo án soạn giảng E-Learning cấp trường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.
1.13. Tiếp tục mở lớp tin học căn bản cho giáo viên, tập huấn soạn trang giáo án điện tử bằng Violet, E-learning và nâng cao soạn giảng với Powerpoint.
1.14. Các thành viên trong nhà trường: Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, đứng đầu các đoàn thể phải thường xuyên vào địa chỉ Email của mình để nắm bắt thông tin, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.
1.15. Ứng dụng CNTT trong phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhằm khuyến khích sự tích cực, chủ động, sáng tạo, hình thành khả năng tự học của học sinh qua đó giáo dục truyền thống dân tộc, văn hóa, tinh thần cách mạng một cách hiệu quả thông qua việc đưa các thông tin về di tích lịch sử, văn hóa địa phương lên website: http://thcs-caothang-danang.edu.vn, qua địa chỉ hòm thư Gmail: thcscaothangdn@gmail.com
1.16. Tham gia tốt các hội thi do cấp trên tổ chức, nhà trường tổ chức Hội thi Bài giảng điện tử, thi bài giảng điện tử E-Learning.
1.17. Tiếp tục phát động học sinh tích cực tham gia Hội thi giải toán trên Internet, Thi Olympic Tiếng anh trên mạng Internet, thi Giao thông thông minh, học Thế giới tuổi hoa, Hành trình yêu thương. Tổ chức thi cấp trường theo đúng kế hoạch. 
1.18. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để tranh thủ sự vận động, ủng hộ và hỗ trợ đầu tư thêm về trang thiết bị và CSVC để ứng dụng và phát triển CNTT theo hướng lâu dài bền vững.
1.19. Tiếp tục đầu tư xây dựng hai phòng trình giảng giáo án điện tử đạt chuẩn, để đáp ứng kịp thời cho việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ tin học. 
1.20. Báo cáo về CNTT kịp thời qua email và qua đường công văn, Bài viết cho website http://pgdsontra.edu.vn và Website http://sontra.danang.gov.vn của UBND quận Sơn Trà, Cán bộ GV, Nhân Viên có Website / blog  mạng Xã hội về giáo dục hoạt động đều đặn, Email CBGV: HT, HP, CTCĐ, TPT, BT Đoàn, TTCM, GV tin học  phải có email công tác.
1.21. Hàng tháng các bộ phận: Các phó hiệu trưởng, Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội, các tổ trưởng chuyên môn, kế toán, văn thư, phòng bộ môn , thư viện, bộ phận CNTT và phòng trình giảng báo cáo kết quả hoạt động trong tháng và dự kiến hoạt động tháng tiếp theo cho Hiệu trưởng qua địa chỉ Email: leanhdongpnt@gmail.com     
2. Những nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp
2.1. Quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật vệ CNTT:
Tổ chức quán triệt trong Hội đồng sư phạm nhà trường các văn bản chỉ đạo của các cấp về CNTT, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của CNTT trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng dạy học và trong việc phát triển giáo dục và đào tạo, ứng dụng CNTT trong quản lý.
2.2. Đầu tư cơ sở vật chất cho CNTT:
Tiếp tục củng cố phòng máy tính và phòng trình giảng đúng chuẩn, quản lý và sử dụng thật sự có hiệu quả, nâng cấp tốc độ các máy tính để phù hợp ứng dụng được các phần mềm dạy học.
Trang bị thêm thiết bị kết nối mạng Lan, nâng cấp đường truyền Internet băng thông rộng tốc độ cao, nâng cấp ADSL đủ dung lượng cho hoạt động toàn bộ máy tính hiện có, thay thế đường dây điện thoại mới.
Trang bị thêm 5 máy tính phòng thực hành.
Xây dựng Website nhà trường.
Mua thêm các phần mềm thiết thực phục vụ cho công tác quản lý và ứng dụng vào giảng dạy mang tính hiệu quả cao.
2.3. Nâng cao kĩ năng CNTT:
Trường tổ chức Hội thi Bài giảng điện tử, hội thi bài giảng điện tử E-Learning giữa các tổ chuyên môn, xem đây là hoạt động chuyên môn thường xuyên của nhà trường. Phấn đấu 90% giáo viên đứng lớp soạn và dạy bài giảng điện tử.
Mở lớp tin học căn bản cho giáo viên, tập huấn soạn trang giáo án điện tử bằng Violet, Powerpoint …, Đảm bảo tất cả giáo viên đều được tập huấn và Adobe Presenter để soạn bài Elearning và tập huấn IOE.
Khuyến khích giáo viên có website/blog cá nhân.
Mỗi giáo viên đứng lớp một học kỳ soạn nộp ít nhất 5 giáo án điện tử vào ngân hàng Bài giảng điện tử của nhà trường, 1 bài giảng E-Learning.
Khuyến khích giáo viên và học sinh xây dựng ý tưởng và viết các phần mềm; xây dựng đĩa tư liệu các môn học, mỗi môn học có 1 đĩa tư liệu bài giảng điện tử chất lượng.
Tổ chức tốt bồi dưỡng đội học sinh giỏi môn Tin học ngay từ đầu năm học và chọn đội tuyển dự thi Hội thi tin học trẻ không chuyên cấp quận và thành phố.
Phát động rộng rãi trong học sinh tham gia chương trình giải Toán trên Internet do Bộ giáo dục và đào tạo phát động.
Dạy tự chọn Tin học cho học sinh lớp 6, 7, 8 , 9 theo đúng chỉ đạo.
Tham gia các hội thi do ngành tổ chức về CNTT.
2.4 Ứng dụng các phần mềm tiện ích:
Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, tư liệu phục vụ công tác giảng dạy trên mạng Internet; thường xuyên tra cứu thông tin, văn bản trên website của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT….; sử dụng thường xuyên và hiệu quả Email; sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ dạy học; xây dựng ngân hàng dữ liệu điện tử phục vụ dạy học và quản lý nhà trường.
Sử dụng tốt các phần mềm hiện có như: quản lý cán bộ E.Vmic, giáo viên, học sinh, kế toán, công văn, thư viện, phòng máy, thời khóa biểu, quản lý điểm, phổ cập…. Mua thêm các phần mềm tiện ích khác phục vụ tốt cho các hoạt động nhà trường.
Khuyến khích giáo viên chủ nhiệm lớp và bộ môn sử dụng phần mềm quản lý học sinh, quản lý điểm.
2.5. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở:
Quán triệt và triển khai Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục. Cụ thể là:
  - Trình duyệt web Google Chrome, Firefox;
- Bộ gõ tiếng Việt unikey phiên bản 4.0 trở lên;
- Sử dụng phần mềm Greenstone trong quản lý thư viện số;
- Phần mềm Moodle quản lý e-learning;
- Phần mềm quản lý mạng lớp học Mythware, i-Talc của Intel.
2.6. Ứng dụng CNTT trong việc “ Nâng cao chất lượng giáo dục” và “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” :
Phân công cho các tổ chuyên môn tiến hành tổ chức các Câu lạc bộ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nhóm chuyên môn về đổi mới phương pháp giảng dạy có sử dụng CNTT một cách hợp lý, thể hiện được đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, hứng thú tham gia vào tiến trình bài học của học sinh.
Ứng dụng CNTT vào việc tổ chức tốt các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và hoạt động ngoại khóa. Khuyến khích học sinh phong trào thi đua tìm kiếm tư liệu học tập, giải Toán.. qua mạng Internet nhằm khơi dậy sự say mê, tự giác tìm tòi để hình thành khả năng , năng lực tự học.
Tổ chức cho giáo viên và học sinh thu thập tài liệu; quay phim, chụp ảnh các di tích lịch sử, các danh nhân để làm tư liệu lịch sử. Qua đó giáo dục truyền thống cách mạng.
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Thành lập Ban chỉ đạo CNTT, Tổ quản lý phòng CNTT và phòng trình giảng, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, tổ chức hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.
3.2. Xây dựng kế hoạch hoạt động CNTT cho cả năm học và phát triển cho những năm học tiếp theo.
3.3. Xây dựng phòng trình giảng đạt chuẩn. Phòng Máy tính đủ máy cho các em học sinh thực hành tối thiểu 20 em/máy.
3.4. Chú trọng đến việc xây dựng và khai thác phòng Máy tính, phòng trình giảng, đĩa ngân hàng dữ liệu, ứng dụng các phần mềm tiện ích, tỉ lệ giáo viên có khả năng thiết kế Bài giảng điện tử cao.
3.5. Ban chỉ đạo CNTT nhà trường có kế hoạch kiểm tra thường xuyên, nắm tình hình hoạt động ở phòng CNTT và phòng trình giảng, có đánh giá người phụ trách.
3.6. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn CNTT do cấp trên tổ chức, tham gia tốt có chất lượng các hội thi như : E-Learning; Giải toán trên Internet; IOE… 
3.7. Tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết hoạt động công nghệ thông tin trong nhà trường, đưa tiêu chí ứng dụng CNTT vào đánh giá xếp loại cá nhân và tổ chuyên môn.  
Trên đây là kế hoạch hoạt động CNTT năm học 2014-2015 của trường THCS Cao Thắng. Các bộ phận liên quan nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện./.

 

 

Tin mới nhất

Trang sau  

 
       
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CAO THẮNG

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 59 Mai Hắc Đế, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3946100; Fax: (84) 0511.3831212
Ban biên tập: leanhdongpnt@gmail.com ; Website: www.thcs-caothang-danang.edu.vn
 
Truy cập: 98845