Dành cho Giáo viên

Username:

 
Password:  
 
Những bài hát về thầy cô

 
BAN GIÁM HIỆU QUA CÁC THỜI KỲ

Ban giám hiệu trường qua các thời kỳ

 HIỆU TRƯỞNG1.   Thầy giáo Lê Anh Đồng

Năm học 2014-2015

HIỆU PHÓ

 
 

 1.    Thầy giáo Lê Văn Hoàn

Năm học 2014-2015

 

 
 

2.  Thầy giáo Tán Trực

Năm học 2014-2015

 
  

 
  

3.  Cô giáo Nguyễn Thị Hoa

Năm học 2018-2019

 

 

Tin mới nhất

Trang sau  

 
       
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CAO THẮNG

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 59 Mai Hắc Đế, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3946100; Fax: (84) 0511.3831212
Ban biên tập: leanhdongpnt@gmail.com ; Website: www.thcs-caothang-danang.edu.vn
 
Truy cập: 98665