Dành cho Giáo viên

Username:

 
Password:  
 
Những bài hát về thầy cô

 
TIN CẦN BIẾT

Trường THCS Cao Thắng thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020

          UBND QUẬN SƠN TRÀ              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             CAO THẮNG
 
      Số:  98  /TB - TTHCSCT                            Sơn Trà, ngày  07   tháng 6 năm 2019
 
THÔNG BÁO
Về Hồ sơ dự tuyển, điều kiện dự tuyển lớp 6 trong năm học 2019-2020
 
Trường THCS Cao Thắng thông báo Hồ sơ dự tuyển, điều kiện dự tuyển tuyển sinh lớp 6 trong năm học 2019-2020 như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm có
+ Phiếu đăng ký học lớp 6 ( Theo mẫu chung của Sở GD&ĐT) mua tại trường
+ Bản sao giấy khai sinh ( Bản sao chính)
+ Hộ khẩu thường trú ( Bản photo không công chứng)
+ Bản chính học bạ Tiểu học
+ Thẻ bảo hiểm y tế học sinh ( bản photo)
+ 04 ảnh 3x4 ( chụp trong khoản thời gian 6 tháng)
+ Các loại giấy tờ hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích ( nếu có)
+ Chứng nhận bơi, đạt giải các cuộc thi,…..
* Lưu ý: Con thuộc diện hộ nghèo: Xin mẫu đơn tại trường, có xác nhận của địa phương,  Bản photo hộ khẩu có công chứng nộp cho nhà trường) 
2. Điều kiện dự tuyển:
+ Có đủ hồ sơ hợp lệ; Đúng độ tuổi quy định
3. Thời gian phát hành, thu nhận hồ sơ, thời gian làm việc
+ Từ ngày 10/6/2019, phát hành và thu nhận hồ sơ tại văn phòng nhà trường
+ Thời gian làm việc tiếp nhận hồ sơ từ ngày 14/6/2019:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30
- Các ngày làm việc tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6/ tuần 
Vậy nhà trường kính báo cáo để Quý PHHS được biết./.                         
   
                                                                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 

 

Các bài khác

Trang sau
 

Tin mới nhất

Trang sau  

 
       
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CAO THẮNG

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 59 Mai Hắc Đế, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3946100; Fax: (84) 0511.3831212
Ban biên tập: leanhdongpnt@gmail.com ; Website: www.thcs-caothang-danang.edu.vn
 
Truy cập: 1956553